SBNO.ORG

Edam

In Edam staat aan de Voorhaven de (voormalige) Lutherse kerk. In dit charmante gebouw genaamd "de Swaen" werd in 1809 een orgel geplaatst door Gideon Thomas Bätz. Dit kleine orgel, in feite een één-klaviers dispositie, verdeeld over twee manualen, is uniek in het oeuvre van G.Th. Bätz. Met diverse bas/discant delingen is het een bijzonder geraffineerd concept , dat een rijk palet aan klankschakeringen biedt met een minimaal aantal stemmen (9).
Na werkzaamheden door Flentrop in 1943 is het vrijwel integraal bewaard gebleven instrument nu dringend aan een volledige restauratie toe. Deze zal het fraaie en zeer interessante orgel in oude luister herstellen. Deze restauratie zal worden uitgevoerd door de orgelmaker van Rossum onder advies van Henk Verhoef. Aan dit belangwekkende project zal door de Stichting voor € 4.000,00 worden bijgedragen.


2024 © Alexander Bunt