SBNO.ORG

Excursie naar Den Haag

Op zaterdag 12 november hopen we eindelijk de al enkele malen uitgestelde excursie naar het Bätz-orgel van de Ev. Lutherse Kerk te Den Haag te organiseren. We willen dan beginnen aan het eind van de middag, een maaltijd te verzorgen voor de aanwezigen en ons bestuurslid Sander van den Houten, tevens organist van de Kerk, zal in demonstratie en concert het orgel laten horen en ons begeleiden bij een bezichtiging van het binnenwerk en, uiteraard, klaviatuur. Begin september, wanneer de najaarsnieuwsbrief 2022 uitkomt, zullen alle bijzonderheden worden gepubliceerd, waarna ook de opgave kan worden gedaan. Het aantal deelnemers zal beperkt zijn (wie het eerst komt..), maar noteer 22 oktober in ieder geval in uw agenda!


2022 © Alexander Bunt