SBNO.ORG

Uitgestelde Voorjaarsexcursie Dordrecht

Nadat de voorjaarsexcursie van mei jl. als gevolg van de corona crisis moest worden afgelast heeft het bestuur toen gekozen voor uitstel naar het najaar op 24 oktober. Echter was toen al duidelijk dat dit onder het voorbehoud was van duidelijke verbetering in de situatie. Nu moeten we constateren dat het nog steeds niet verantwoord is om de excursie in het najaar te organiseren. Allereerst met het oog op de gezondheid van onze (vaak wat oudere) donateurs en van ons zelf, maar ook gezien de begrijpelijke onzekerheid van het aantal aanmeldingen. Het bestuur heeft daarom besloten om de excursie van dit jaar te laten vervallen en de eerstvolgende excursie/donateursdag te organiseren op 1 mei 2021. Uiteraard is dit, gezien de onzekere tijden, opnieuw onder voorbehoud. We hopen de excursie naar het Bätz orgel van de Ev. Lutherse Kerk te Den Haag op vrijdag 27 november wel door te laten gaan, uiteraard onder voorbehoud. Voor deze excursie hebben we als bestuur een zeer speciaal programma in gedachten. Op deze site zullen uiteraard de actuele ontwikkelingen worden bijgehouden. Het bestuur zet uiteraard het welzijn van bezoekers op de voorgrond en zal zich confirmeren aan regels en aanbevelingen van de regering.


2020 © Alexander Bunt