SBNO.ORG

Excursie Lutherse Kerk Den Haag

Deze excursie kan op de voorziene datum, vrijdag 27 november, doorgaan. We hopen dan om 16.00 uur te beginnen tot 21.00 uur. De deelnameprijs is € 25,00 (€ 30,00 voor niet-donateurs), dit is inclusief koffie/thee en een heerlijke stampottenmaaltijd! We willen als bestuur in deze barre tijd hier een zeer speciaal programma voor maken met naast een gezellig etentje een bezoek aan de klaviatuur, uitgebreide klankdemonstratie en concert door Cees van der Poel en Sander van den Houten, en toelichting op de orgelmaker(s) Bätz en het orgel door deskundigen. Overigens zal Sander ook kort het unieke Italiaanse orgel bespelen. Dat alles maakt deze excursie compleet! Het minimum aantal deelnemers is 30. Alle corona maatregelen zullen in acht worden genomen.
Als u in deelname bent geïnteresseerd, stuur een email naar de Stichting (info@sbno.org) met deze mededeling, dan houden we u in een emailgroep op de hoogte van de ontwikkelingen. Overigens wordt ook de website actueel gehouden. Daarnaast blijft het natuurlijk mogelijk om zich apart n.a.v. de website-informatie op te geven met als uiterste opgave datum 13 november, dit i.v.m. de catering. Dit dan bij voorkeur op info@sbno.org of telefonisch bij de administratie, Mevr. Roozeboom (06-8761 4984), onder vermelding van excursie Den Haag, naam, adres en het aantal deelnemers. U bent definitief aangemeld na uw betaling op rekening NL06 INGB 0003 0927 57 onder de vermelding van "excursie Den Haag", aantal personen, naam en adres.


2020 © Alexander Bunt