SBNO.ORG

STICHTING TOT BEHOUD VAN HET
NEDERLANDSE ORGEL

"Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek."

OVER ONS


De Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel heeft als doel een financiële bijdrage te leveren aan restauratie en groot onderhoud van historische orgels in Nederlandse (kerk)gebouwen. Ook kunnen ook bijdragen worden verstrekt voor de bouw van nieuwe orgels voor zover deze, naar beoordeling van het bestuur, belangwekkend zijn voor de orgelcultuur van Nederland.

De stichting verleent deze steun in de vorm van subsidies of rentevrije leningen. De benodigde gelden worden verkregen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs, - giften, erfenissen en legaten. De vele particuliere bijdragen stelden de stichting in staat restauratie van een groot aantal historische orgels te ondersteunen. Ook in de toekomst wil SBNO dat graag blijven doen. Daartoe onderhoudt de stichting contact met de donateurs door middel van een halfjaarlijkse nieuwsbrief en excursies naar historische orgels in Nederland.

De overheid, centraal, provinciaal en plaatselijk, trok zich in de afgelopen jaren steeds meer terug als financiële ondersteuner op cultureel gebied. Particuliere financiering is daardoor belangrijker geworden dan ooit. Het unieke historische orgelbezit van Nederland heeft uw steun nodig! Dit kunt u niet beter doen dan door donateur, schenker en/of testamentair begunstiger van de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel te worden! Op deze website kunt u daarover alles lezen.

De Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel werd in 1973 in Elburg opgericht door Maarten Seijbel. Hij was 45 jaar lang de beeldbepalende voorzitter. Als erkenning van zijn verdienste voor de Stichting werd hij in 2019 tot erevoorzitter benoemd.


2024 © Alexander Bunt